Hlavné menu
Kontakt na nás

POLS TRADE s.r.o.
ul. Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
IČO : 45 564 264
DIČ : 2023052163

Tel. : 0917 828 733
E-mail : solar@pols.sk

Cenník maloobchod - Slnečný kolektor a solárne zostavy

Cenník platí od 1.08.2010

   

Názov produktu

Cena
bez DPH

K

Slnečný kolektor SUNEKO model TS-10IH (1 ks)

325 €

Solárna zostava dvoch kolektorov a 200 l zásobníka

  1 450 €

1

Slnečný kolektor SUNEKO model TS-10IH (2 ks)

650 €

2

Príslušenstvo na pripojenie kolektorov a odvzdušnenie

50 €

3

Nosná konštrukcia pre montáž kolektorov na šikmú strechu

70 €

4

200 litrový zásobník vody (bojler)

400 €

5

Čerpadlová jednotka UPS 15-65, 2-15 litrov/min (1 set)

210 €

6

Expanzná nádoba 12 litrov

35 €

7

Diferenčný digitálny regulátor s dvoma snímačmi

35 €

Solárna zostava troch kolektorov a 300 l zásobníka

  1 980 €

1

Slnečný kolektor SUNEKO model TS-10IH (3 ks)

975 €

2

Príslušenstvo na pripojenie kolektorov a odvzdušnenie

60 €

3

Nosná konštrukcia pre montáž kolektorov na šikmú strechu

105 €

4

300 litrový zásobník vody (bojler)

525 €

5

Čerpadlová jednotka UPS 15-65, 2-15 litrov/min (1 set)

245 €

6

Expanzná nádoba 18 litrov

35 €

7

Diferenčný digitálny regulátor s dvoma snímačmi

35 €

Solárna zostava štyroch kolektorov a 300 l zásobn.

  2 360 €

1

Slnečný kolektor SUNEKO model TS-10IH (4 ks)

1 300 €

2

Príslušenstvo na pripojenie kolektorov a odvzdušnenie

70 €

3

Nosná konštrukcia pre montáž kolektorov na šikmú strechu

145 €

4

300 litrový zásobník vody (bojler)

525 €

5

Čerpadlová jednotka UPS 15-65, 2-15 litrov/min (1 set)

245 €

6

Expanzná nádoba 25 litrov

40 €

7

Diferenčný digitálny regulátor s dvoma snímačmi

35 €

Je možnosť individuálneho riešenia zostavy podľa požiadaviek zákazníka.


Cenník maloobchod - Príslušenstvo k solárnym zostavám

Cenník platí od 1.08.2010

Kliknite na obrázok

Názov produktu

Cena
bez DPH

solárny kolektor

Nosná konštrukcia pre montáž dvoch kolektorov
na šikmú strechu s krytinou - škridla, plechoškridla, lepenková krytina

70-145

solárne kolektory

Nosná konštrukcia pre montáž dvoch kolektorov
na rovnú strechu

135-270

solárnych kolektorov

Spojka kolektorov - 2x šróbový spoj, 22x22 mm

3 €

solárny kolektor

Spojka pre pripojenie kolektora na rozvodné potrubie - šróbový spoj/vonkajší závit, 22 mm/3/4”

2 €

solárne kolektory

Spojka so záslepkou, 22 mm

2,50 €

solárnych kolektorov

Odvzdušňovací ventil, vonkajší závit 1/2”,
prevádzková teplota -30 až +200 °C

10 €

solárny kolektor

Uzatvárací ventil, vnútorný/vonkajší závit 3/4”,
prevádzková teplota -30 až +180 °C

6 €

solárne kolektory

Manuálny odvzdušňovač s trubicou na snímač
- šróbový spoj/vonkajší závit, 22 mm/3/4”

18 €

solárnych kolektorov

Čerpadlová jednotka VERTIGO VR, 2-15 litrov/min,
4 x vnútorný závit 3/4”

245 €

solárny kolektor

Čerpadlová jednotka VERTIGO R, 2-15 litrov/min,
2 x vnútorný závit 3/4”

210 €

solárne kolektory

Expanzná nádoba Reflex NG, 12-35 litrov
+ hadicová spona

25-50 €
+ 5 €

solárnych kolektorov

Nemrznúca zmes - solárna teplonosná kvapalina
ERGOLID EKO -25 °C, 20 litrov

45 €

solárny kolektor

Diferenčný digitálny regulátor IB-TRON 1000 BL HTD s dvoma snímačmi NTC 10kOhm

35 €

solárne kolektory

Diferenčný digitálny regulátor IB-TRON 4000 SOL
vybavený 7 snímačmi

110 €

solárnych kolektorov

Trojcestný prepínací ventil, DN 15 mm (1/2”)
Trojcestný prepínací ventil, DN 20 mm (3/4”)
Trojcestný prepínací ventil, DN 25 mm (1”)

65 €
70 €
80 €

solárny kolektor

Zmiešavací ventil, DN 15 mm (1/2”)
Zmiešavací ventil, DN 20 mm (3/4”)
Zmiešavací ventil, DN 25 mm (1”)

40 €
45 €
50 €

solárne kolektory

Termostat

20 €

solárnych kolektorov

Zásobník vody (bojler) 200 litrov, 1 hadica
Zásobník vody (bojler) 250 litrov, 1 hadica
Zásobník vody (bojler) 300 litrov, 1 hadica
Zásobník vody (bojler) 400 litrov, 1 hadica
Zásobník vody (bojler) 500 litrov, 1 hadica
Zásobník vody (bojler) 250 litrov, 2 hadice
Zásobník vody (bojler) 300 litrov, 2 hadice
Zásobník vody (bojler) 400 litrov, 2 hadice
Zásobník vody (bojler) 500 litrov, 2 hadice
Poistný ventil PRESCOR B 1/2" 6 bar

400 €
480 €
525 €
585 €
1 185 €
715 €
770 €
945 €
1 490 €
7 €